Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Gmina NML stara się o dofinansowanie w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020

Ilustracja do informacji: Gmina NML stara się o dofinansowanie w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020
Jeszcze pod koniec 2017 roku, dokładnie 28 grudnia Rada Ministrów przyjęła Program Polska-Rosja 2014-2020. Następnego dnia Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne Porozumienie Finansowe dotyczące realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską.
 
 
Pieniądze – tj. 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej, trafią do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego, którzy będą chcieli realizować partnerskie projekty z Obwodem Kaliningradzkim. Projekty muszą być związane z: promocją kultury lokalnej i zachowaniem dziedzictwa historycznego, ochroną środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych, poprawą dostępności regionów, rozwojem trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych, a także takich, które mają na celu wspieranie zarządzaniem granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzaniem mobilnością i migracjami.
 
 
 
 
 
 
Delegacja z Rosji gościła w urzędzie
Gmina Nowe Miasto Lubawskie nie pozostaje obojętna i również poczyniła kroki w drodze do realizacji projektu. Najpierw Rada Gminy podjęła swoje stanowisko podczas obrad XXXV sesji w dniu 28 listopada 2017 r. Do Premier Rzeczypospolitej Polskiej wystosowany został pisemny apel o zatwierdzenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020.
 
Obecnie gmina jest już o krok dalej. W ubiegłym tygodniu władze gościły w urzędzie delegację rosyjską. Kierownik Departamentu Użyteczności Publicznej w Urzędzie Gminy Miejskiej Sovietsk przybyła omówić możliwość wspólnej współpracy. Odbyła się też wizyta studyjna w Jamielniku, gdzie planowana jest gminna inwestycja.
 
 
 
 
 
 
Szansa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Jamielniku
Dla gminy uruchomienie programu to szansa na dofinansowanie i realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w drugiej największej pod względem liczby mieszkańców miejscowości w gminie – Jamielniku.
 
Do tej pory kosztem niespełna 75 tys. zł zostały opracowane dokumentacje projektowe na wspomniane zadania. Szacunkowy koszt wybudowania kanalizacji sanitarnej to ponad 4 mln zł, a budowy oczyszczalni ścieków – 3,7 mln, zatem łączny koszt realizacji obydwu przedsięwzięć to prawie 8 mln zł.
 
 
 
 
 
 
 
Wizyta zakończona pomyślnie
Podczas wizyty delegacji, obie ze stron zadeklarowały zamiar współpracy w celu realizacji wspólnego projektu transgranicznego z funduszy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W ciągu miesiąca ma dojść do rewizyty w celu omówienia szczegółów.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 30.01.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także